Wat we doen en waarom

Hoe navigeer je in onze ingewikkelde, versplinterde en chaotische wereld om je eigen wensen te vervullen?

Doel van STAPcoaching

Een positieve bijdrage hebben op het leven van mensen en onze planeet door bezield transformatief leren, gebaseerd op de natuur.

Naar buiten komen om naar binnen te gaan

 
Mensen zijn geboren scheppers. We willen van nature graag bedenken, begrijpen, creëren, transformeren – en geïnspireerd actie ondernemen terwijl we onze doelen en dromen nastreven.
 
Toch staan we vaak stil. We komen vast te zitten en onze energie om te creëren droogt op. Vaak proberen wij dan zaken te forceren, te controleren of ‘door te drukken’. Dat werkt zelden en zo blijven gevangen in ons eigen web.
 
Maar dat hoeft natuurlijk niet.
 
Wanneer we durven loslaten en een andere koers varen gaat er een wereld open. Veel van de begeleiding, wijsheid en stimulans die we nodig hebben, blijken binnen handbereik: een reis naar onszelf die ons leidt naar de persoon die we willen zijn.
 
Een reis door jou ingezet, ondersteund door een coach en de natuur.

STAP Principes

Op basis van ecopsychologie, somatiek en ontwikkelingscoaching, zijn de Stapcoachingsmethoden gebaseerd op vier hoofdprincipes.

Bewust - zijn

Door alle aspecten van onze intelligentie te gebruiken - intellectueel, emotioneel en fysiek - en ons af te stemmen op onze natuurlijke ritmes, kunnen we aarden en met onszelf en onze omgeving in verbinding komen.

Doel

Wanneer we in een nauwe relatie komen met onszelf en de systemen die ons ondersteunen (menselijk en niet-menselijk), kunnen we beter begrijpen welke rol wij kunnen spelen om dat ​​positieve verschil in de wereld te maken.

Identiteit

De natuur spiegelt ons leven; wie we zijn en wie we worden. Als wij dit begrijpen en gaan zien, kunnen we in vrijheid nieuwe keuzes maken en een ​​nieuw pad voor onszelf effenen.

Verbinding

Door in de natuur te wandelen, worden het functioneren en de onderlinge verhoudingen in de natuur duidelijk. Het spiegelt ons de waarde van samen leven, leren en werken in onze gemeenschap.


Scroll naar top